Bài toán Phóng xạ liên quan đến khối lượng

[Câu hỏi – Phước 12A7, câu 34 – Đề thi thử Hải Phòng 135]  _{92}^{238}\textrm{U} sau một chuỗi phóng xạ ra các hạt hạt \alpha \beta^{-}  biến đổi thành chì _{82}^{206}\textrm{Pb} . Biết chu kì bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là 4,6.109 năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa urani, không chứa chì và lượng chì sinh ra chỉ nằm trong mẫu đá đó. Nếu hiện nay, tỉ lệ khối lượng của  U 238 so với khối lượng của chì  là 37 thì tuổi của đá ấy gần nhất với giá trị nào sau đây?

Giải 

bt_hat-nhan-02

Bài toán Động năng trong Phản ứng hạt nhân

[Câu hỏi – Phước 12A7, câu 30 – Đề thi thử Hải Phòng 135] Bắn prôtôn có động năng 5,45 MeV vào hạt nhân  đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân _{1}^{1}\textrm{H}+_{4}^{9}\textrm{Be}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}+_{3}^{6}\textrm{Li} . Hạt nhân He sinh ra bay vuông góc với phương chuyển động ban đầu của prôtôn và có động năng 4 MeV. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Động năng của hạt nhân Li tạo thành là?

Giải 

bt_hat-nhan-01

Bài toán Giao thoa ánh sáng

[Câu hỏi – Phước 12A7, câu 28 – Đề thi thử Hải Phòng 135] Tiến hành thí nghiệm Y-âng  về giao thoa ánh sáng. Ban đầu, nguồn sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,45 µm. Trên màn quan sát, M và N là hai điểm đối xứng với nhau qua vân sáng trung tâm. Trên đoạn MN có 21 vân sáng (trong đó có 2 vân sáng đi qua  M và N). Tiếp theo, thay nguồn sáng ban đầu bằng nguồn sáng mới có bước sóng 0,60 µm mà vẫn giữ nguyên các điều kiện khác thì số vân sáng quan sát được trên đoạn MN là?

Giải 

bt-song-as-01

Bài toán Biến áp – Tải điện đi xa

[Câu hỏi – Phước 12A7, câu 35 – Đề thi thử Hải Phòng 135] Điện năng ở một nhà máy điện trước khi truyền đi xa phải đưa tới một máy tăng áp lí tưởng. Ban đầu, số vòng dây của cuộn thứ cấp ở máy tăng áp là N2 thì hiệu suất của quá trình truyền tải là 80%. Giữ điện áp và số vòng dây ở cuộn sơ cấp không đổi. Để hiệu suất của quá trình truyền tải tăng lên đến 95% thì số vòng dây của cuộn thứ cấp ở máy biến áp phải là ?N2.

Giải bt_dien-xc-02

 

Bài toán Con lắc đơn trong Điện trường và ở Độ cao h

[Câu hỏi – Phước 12A7, câu 31 – Đề thi thử Hải Phòng 135] Một con lắc đơn gồm một sợi dây nhẹ không dãn và một vật nhỏ có khối lượng 100g, mang điện tích q. Ban đầu, con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T0 tại một nơi rất gần mặt đất trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống và độ lớn là 5000 V/m. Bây giờ, đưa con lắc lên độ cao 1 km so với mặt đất và ra khỏi điện trường thì thấy chu kỳ của con lắc vẫn là T0. Lấy bán kính Trái đất là 6400 km, gia tốc trọng trường tại mặt đất là 9,8 m/s2 và coi nhiệt độ không thay đổi khi lên cao. Giá trị của q bằng?

Giải

con-lac-don_E3

Bài toán Giao thoa Sóng cơ

[Câu hỏi – Thu Diệu 12A5] Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Lược giải

bt-giao-thoa-song-1

Bài toán Sự Truyền Sóng Cơ

[Câu hỏi – Thu Diệu 12A5] Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi δ là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. δ gần giá trị nào nhất sau đây?

Lược giải

bt_song-co-2